Sony Xperia 1 II

  • Photo of Sony ra điện thoại 5G Xperia 1 II

    Sony ra điện thoại 5G Xperia 1 II

    Sony Xperia 1 II là thệ hệ tiếp theo của Xperia 1, hỗ trợ kết nối 5G và màn hình dài 21:9, tần số quét 90Hz Xperia 1 II thu hút sự chú ý đầu tiên ở tên gọi. Cách…

    Đọc thêm »
Close